Arkiv | Vokabular RSS feed for this section

Onsdag 10. april

12 apr

Undervisningsdagbok

1. Studentene presenterte informasjonen de har funnet om oljeboring i Lofoten.
Resultatene av research på nettet/i sosiale medier/intervjuer om temaet. Les Patricias bidrag her.

2. Vi leste intervjuet med oljearbeider Bjørg Pedersen (side 109-110)

3. Oppgaver: Lag et par spørsmål hver fra teksten og spør hverandre (se også oppg. 9 side 142).

4. Samtale: fordeler  og ulemper med arbeidstida Bjørg Pedersen har.  Kunne dere tenke dere å jobbe i Nordsjøen?

5. Vokabular: Definer følgende ord på norsk: et oljeselskap, et sykehus, et matbord, et kjøkkenbord, en lunsjpause, et miljøspørsmål, et datakurs, en fritidsaktivitet

6. Noen nye ord og uttrykk: en isbre (glaciar), en havløve (leon marino), et skift (turno), på land (=ikke på sjøen, NB! på landet = ikke i byen), en fagforening (organisasjon som representerer arbeidstakere), å ha god tid (tener mucho tiempo), å sette pris på (apreciar), å nyte (disfrutar), å holde ut (aguantar), å være flink med hendene (å være handy: hendig, fingernem, dyktig, flink, praktisk).

7. Tidsuttrykk (side 141 i arbeidsboka)

Til neste gang:
1. les tekstene om fisk og turisme side 111.  Finn ut hvordan Spania profilerer seg i turistbrosjyrer og på nett (jfr. bilder fra Lofoten av tørrfisk, fiskevær og rorbuer.)

2. Oppgave 17 b, s. 147. Fortell om arbeid og næringsliv i et land du kjenner godt.

Ekstraoppgaver til kapittel 12 finner du her

Undervisningsdagbok 3. april 2013

4 apr

Det store oljeeventyret – næringsliv og arbeid i Norge

Picture of Reine, Lofoten, Norway. Seen from t...

Picture of Reine, Lofoten, Norway. Seen from top of Reinebringen (Photo credit: Wikipedia)

 

1. Samtale om påskeferien

2. Høre og lese teksten side 108

3. Forklare nye ord og uttrykk for hverandre: en aksje – et selskap – å søke om konsesjon – å eksportere – en inntekt – opprette et selskap – oljeutvinning – oljeutslipp – oljevirksomhet

Se nyhetsinnslag om oljeeventyret her

Les mer om oljevirksomhet og oljefelt langs Norges kyst her.

4. Det skal være valg i Norge til høsten. Et veldig aktuelt tema er om Norge skal starte oljeboring i Lofoten.
Se dette innslaget om Oljeutvinning i Lofoten (klikk på Lofoten).

5. Fordeler og ulemper med oljeutvinning: presentasjon av punkter/diskusjon

Til neste gang:

Gjør research på nettet/i sosiale medier/intervju noen om oljeboring i Lofoten. Presenter funnene dine neste gang.

Les intervjuet med oljearbeider Bjørg Pedersen s. 109-110 og om fisk og turisme s. 111

Undervisningsdagbok 13.03.13

17 mar

Skriv et kort referat fra et tema fra norsk historie du synes er interessant. Publiser gjerne et innlegg her på bloggen slik at alle kan lese det.

Du finner flere oppgaver om historie her. Vi snakket om motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Her er en forsmak på filmen om motstandsmannen Max Manus. Kanskje du vil se den i påsken?

 1. Vi jobbet med passiv form i presens/preteritum og pluskvamperfektum (han har/hadde blitt/er/var blitt/er/var drept).
  I presens bruker vi blir + partisipp eller –s passiv. Les denne gode forklaringen på bruk av passiv.
 2. Diktat: aktive setninger – lag passiv
 3. Oppgaver du kan gjøre hjemme: 11, 12 og 13 s. 129-130, 19 og 20 side 133 (jeg sender fasit på e-post).
 4. Oppgaver med passiv på nett
 5. Vi repeterte også modalverb i preteritum: indirekte tale i fortid (se side 127 i arbeidsboka).
 6. Lytteøvelse 29 s. 137
 7. Lytteøvelse 30, s. 138 (adjektiv)
 8. Til onsdag 20. mars: Vi skal blant annet snakke om helse og kosthold. Se gjerne denne filmsnutten for å repetere ord og uttrykk fra i fjor (kap. 4).

Undervisningsdagbok: onsdag 30. januar

5 feb

1. Hjemmearbeid:

a. Statistisk sentralbyrå er det offisielle nettstedet for norsk statistikk.
Gå inn på nettstedet og finn interessante fakta om befolkningen i Norge: http://www.ssb.no/befolkning/

b. Se programmet Sønner av Norge. Fortell kort hva det handler om. Studentene fortalte om programmet.

2. UTVANDRING FRA NORGE PÅ 1800-TALLET
a. Se på bildet på s. 76. Hvem er disse menneskene? Hvorfor dro de fra Norge? Hvordan fikk de det i Amerika? Hva savnet de mest hjemmefra?

b. «Alle» nordmenn har slekt i Amerika.

Samtale:
Spørsmål: hvor mange utvandret fra Europa fra midten av 1800-tallet til omkring 1930?
hvor mange utvandret fra Norge i samme periode?
hvor dro de fleste nordmennene?
Hvorfor dro de?
Hvor flytter nordmenn i dag?
Hvorfor flytter nordmenn fra Norge i dag?
Hva med Spania? Utvandret de i samme periode? Hvor dro spanjolene?

I dag bor det 5,5 millioner norskamerikanere i USA, de fleste i Midt-Vesten

c. Pararbeid: Les teksten side 83 i tekstboka for hverandre. Hjelp hverandre med vokabular. Noter ned ord dere ikke forstår og spør de andre. Lag et muntlig sammendrag/referat av teksten.

d. Vokabular:
å delta – å være med på
å bli kjent med – å stifte bekjentskap med/å lære å kjenne noen (llegar a conocer a alguien)
å kjenne noe/noen –  vite hvem (hva) noen (noe) er, ha kunnskap om (conocer a algo/alguien)
(en) programleder – den som leder et program
slekt (ei/en):  familie, herkomst, ætt
Det ville vesten: Cowboy-filmer er lagt til det ville vesten
(en) nybygger- person som slår seg ned på et hittil ubebygd sted, bureiser, pioner: norske nybyggere i Amerika
på prærien –  prærie (en) betyr gress-steppe, særlig i Nord-Amerika
på landet – en el campo – i landet – en el pais
på 1800-tallet
(en) norskamerikaner – etterkommer av) nordmann som har utvandret til Nord-Amerika
tredel; el tredjedel (en) – hver av tre like deler
firedel; el fjerdedel (en) – hver av fire like deler, tre f-er 3/4
å lokke – å kalle, rope til seg / (forsøke å) påvirke, overtale, friste, narre
å ha tilknytning til – det å være knyttet til noe

duppeditt m1; el dippedutt m1 (fra dansk) – liten gjenstand eller innretning (som det er vanskelig å sette navn på)

elektroniske duppeditterer er årets julegave

Uttrykk:
På grunn av – Debido a (que)
I løpet av – en el trascurso de; durante
etter hvert – con el tiempo
etter hvert som – a medida que

4. diktat – en landsby spor 8 lærer-cd 2

3. Hjemmearbeid til neste gang (mandag 11. februar)
Om forfatteren Pedro Carmona Alvarez
a. Søk etter informasjon om forfatteren på nettet og se intervju i Bokprogrammet (min. 6:05-17:30).
b. Noter ned noen ting om forfatteren du presenterer for klassen.
c. Les utdrag av hans siste roman (sendes via e-post).
d. Frivillig: lag et par spørsmål til forfatteren.

Vi har vanlig undervisning mandag 11. februar fra 20-22. (Jeg kan også ha undervisning mandag 25. februar i stedet for mandag 4. mars).

Kulturaktivitet: Onsdag 13. februar, kl. 20:
Møte med forfatteren Pedro Carmona Alvarez
Sted: Librería Tierra de Fuego
Trav. Conde Duque, 3
28015 Madrid

Undervisningsdagbok mandag 21. januar 2013

24 jan

Tema: befolkning og innvandring

Hjemmearbeid til mandag 21. januar:
a. Les teksten «Befolkningen i Norge» side 78 og «Nyere innvandring» side 79.  Hva forstår du?
b. Fortell kort om en minoritetsgruppe (minoria etnica) du kjenner til (i Norge eller i et annet land).

Aktiviteter:

1. Studentene fortalte om minoritetsgrupper: sigøynere/rom-folk i Spania og thailendere på Svalbard.

2. Samtale: Vi snakket befolkningen i Norge og de største innvandrergruppene.

 1. Vi diskuterte for eksempel: Hvorfor er det så mange svensker i Norge? Hvorfor er det så mange fra Somalia i Norge?
  Videre snakket vi om grunner til at innvandrere reiser til Norge eller andre land: arbeid (arbeidsinnvandrere), krig (flyktninger), kjærlighet (Erasmus-studenter), helse (klimaflyktninger)

3. Debatt: fordeler (positive ting) og ulemper (negative ting) ved innvandring
Vi dannet to grupper som utarbeidet argumenter til debatten.

4. Grammatikk: oppgave om refleksivt eiendomspronomen sin (i arbeidsboka)
 5. Vokabular (husk at du kan finne definisjoner i Bokmålsordboka

innvandrer (en) – en som vandrer til et annet land / inn i landet

å vandre gå (rolig):, gå omkring (, dra fra sted til(Norsk ordbok)

vandre -et; -ing (se også ▶vandring)

1 gå (rolig): de vandret hånd i hånd langs stranden / gutten måtte pent vandre i skammekroken; –gå omkring ( jf. bet. 2): i de dager Vårherre og St. Peter vandret på jorden / hun ser ut som en vandrende juvelerbutikk / hun er et vandrende konversasjonsleksikon ɔ:vet alt // vandre på livets vei

2 dra fra sted til sted: en vandrende svenn, munk / laksen vandrer / vandrende pinne tropisk insekt // skogen vandrer (ɔ: brer seg) nordover og oppover i milde klimaperioder / vandrende uvær / eventyrene har vandret fra land til land / han har vandret (heden) ɔ:er død

NB! Sigøynere er et vandrende folk.

En vandrer er en person som går til fots.
En fjellvandrer er en som vandrer/går i fjellet.

Er du en fjellvandrer? Ta en quiz  http://quiz.start.no/42286

 

en hypotese
en teori
å godta-godtatt – å akseptere/akseptert
en varebil – bil til transport av varer
å stole på – ha tillit til (confiar en) Eks: Jeg stoler på henne.
en månedslønn – en årslønn – hva man tjener i løpet av en måned/ ett år
arbeidskraft (en) – mano de obra
faglært/ufaglært arbeidskraft
faglært-utdannet, opplært i et fag (oficio)
ufaglært – ikke utdannet, opplært i et fag
kompetanse – kvalifikasjon
FN – Forente nasjoner 
håndverk (et) – produksjonsform som krever (en del) arbeid med hendene og blir drevet som yrke av faglig oppøvet og utdannet person
håndverker (en) – person som driver et håndverk for eksempel en snekker eller en rørlegger.
snekker (en) – en håndverker som arbeider med tre
servitør (en)
chilenske sjømenn –
Det bor mange chilenske sjømenn i Norge – Det bor mange chilenere i Norge
arbeidsledighet (en) – uten arbeid
arbeidsledighetstrygd – «paga del paro»
å se – ser – så – har sett (ver)
å sa – sier – sa – har sagt (decir)
virkelighet (en) – realidad

Faste uttrykk: å svelge kameler
su media naranja – hans / hennes bedre halvdel
Han er min bedre halvdel – Hun har funnet sin bedre halvdel

6. Hjemmearbeid til onsdag 30. januar:

1. Statistisk sentralbyrå er det offisielle nettstedet for norsk statistikk.
Gå inn på nettstedet og finn et interessant faktum om befolkningen i Norge: http://www.ssb.no/befolkning/

2. Se programmet Sønner av Norge. Fortell kort hva det handler om.

Viktig beskjed: neste time er onsdag 30. januar til vanlig tid.